ஏன் பெங்களூர்...

இன்று எனக்கு வந்த ஒரு மின்னஞ்சல் பெங்களூரின் கொண்டாட்டங்கள், ஏன் பெங்களூர் இளைஞர்களின் நகரமாக இருக்கிறது என்ற கேள்வியோடு வந்திருந்தது அதைப்பார்த்தாலே தெரியுது படித்த இபணமிருக்கிற இளைய தலைமுறையினரின் வாழ்க்கை எங்கே போய்க்கொண்டிருக்கிறதென்பது...இதுக்கு மேல நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பவில்லை; உங்கள் பார்வைக்கு ஒரு சில படங்கள் மட்டும்...
மற்றபடி நானும் கொண்டாட்டங்களை விரும்புபவன்...


0 comments: