பாத்து பொறாமைப்படுங்கோ வேற என்ன செய்வியள்...!

பதிவின் தலைப்பு மதிப்புக்குரிய இலங்கையின் மக்களுக்கு உரியது அதனால மற்றவர்கள் குறை கொள்ள வேண்டாம்...

எனக்கு மின்னஞ்சலில் வந்த படங்கள்தான் ஆனால் என்ன செய்ய என்ரை வயித்தெரிச்சலைக் கிளப்புற 'மெயில்' அனுப்புறதில அவங்களுக்கும் ஒரு சந்தோசம்...!அனுப்பட்டும் அந்த வயித்தெரிச்சைல உங்களோடையும் பகிர்ந்து கொண்டு "பெருமைப்படுகிறேன்"!

ஜெப்பானின் ஹிரோஷிமா, நாகசாயி எல்லோரும் கேள்விப்பட்ட இடங்கள்தான் ஆனா அது அணுகுண்டு போட்டு அழிஞ்ச இடமெண்டுற வகையிலையாத்தான் இருக்கும். அந்த இடங்கள் இப்ப எப்படி இருக்ககெண்டு எங்கடை இலங்கையின்ரை **ராண்டிகளுக்கு தெரியவேண்டாமே அதனாலதான் இந்த மெயில ஆளாளுக்கு அனுப்பிக்கொண்டிருக்கிறாங்கள்...

இலங்கையின்ர பெருமை பேசுற 'மெயில்களும்' திரியுது அது எப்படியான மெயிலுகள் எண்டு நான் சொல்லித்தான் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் எண்டுறதில்லை...

பாத்து பொறாமைப்படுங்கோ வேற என்ன செய்வியள்...!!!???
We all know that Hiroshima and Nagasaki were destroyed in August 1945 after explosion of Nuclear bomb.
However little we know about progress the people of that land made during the past 62years.
Here are some photos.

THE COLOURFUL CITY...!


பாத்து பொறாமைப்படுங்கோ வேற என்ன செய்வியள்...